CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG BÁCH GIANG - DCI

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG BÁCH GIANG - DCI

Tên tiếng anh: BACH GIANG - DCI INVESTMENT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: BACH GIANG - DCI .,JSC
Địa chỉ: Phòng B9, tầng 4, khu văn phòng Khách sạn Horison, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh - Đống Đa - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +84 4 37366765
Số Fax: +84 4 37366764
Email: /
Số đăng ký: 0103005122
Ngày thành lập: 02/07/2010
Mã số thuế: 0101524708
Người đại diện: TRẦN VĂN BẰNG

NGÀNH NGHỀ CHÍNH