CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG - CEEN (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HTD

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG - CEEN (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HTD

Tên tiếng anh: CEEN- CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: CEEN., JSC
Địa chỉ: Số 305, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: 84-4-22119965
Số Fax: 84-4-37832859
Số đăng ký: 0103013746
Ngày thành lập: 14/01/2010
Người đại diện: LÊ QUANG HÙNG

NGÀNH NGHỀ CHÍNH