CÔNG TY CỔ PHẦN GP9 HÀ NỘI "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ:3872/QĐ-BGDĐT NGÀY 29/05/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 8728/QĐ - BGDĐT NGÀY 07/12/2009 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO"

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN GP9 HÀ NỘI "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ:3872/QĐ-BGDĐT NGÀY 29/05/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 8728/QĐ - BGDĐT NGÀY 07/12/2009 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO"

Tên tiếng anh: HANOI GP9 JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: GP9., JSC
Địa chỉ: Số 9 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +84 (4) 38691623 / 38694917
Số Fax: +84 (4) 38696387
Email: congtygp9@hn.vnn.vn/ congtygp9@yahoo.com.vn
Số đăng ký: 0103043375
Ngày thành lập: 14/01/2010
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH ĐỊNH

NGÀNH NGHỀ CHÍNH