CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CHĂN NUÔI - THUỶ SẢN HÀ NAM

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CHĂN NUÔI - THUỶ SẢN HÀ NAM

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo - Phủ Lý - Ha Nam Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 (351) 3851862
Số đăng ký: 0603000075
Ngày thành lập: 14/12/2005
Người đại diện: Hà Văn Lợi

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Nuôi giữ đàn giống gốc gia súc, gia cầm để sản xuất đàn giống bố mẹ và thương phẩm bán cho nông dân; Nuôi dưỡng đàn lợn đực ngoại thuần để sản xuất tinh lợn ngoại; Nuôi giữ đàn cá đặc sản, cá thuần để sản xuất cá bột, cá giống; Nghiên cứu khảo nghiệm các loại giống gia súc, gia cầm và thuỷ sản tại Hà Nam; Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về chăn nuôi và thuỷ sản; Kinh doanh thuốc, thức ăn và vatạ tư thiết bị phục vụ chăn nuôi - thuỷ sản, thu mua các sản phẩm của chăn nuôi - thuỷ sản để xuất khẩu và kinh doanh.