CÔNG TY CỔ PHẦN FOCOCEV QUẢNG NAM

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN FOCOCEV QUẢNG NAM

Tên tiếng anh: FOCOCEV QUANG NAM
Tên viết tắt: FOCOCEV QUANG NAM
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quế Cường - Quế Sơn - Quang Nam Province - Vietnam
Số điện thoại: +844 510 3886945
Số đăng ký: 3303070289
Ngày thành lập: 30/03/2007
Người đại diện: Lương Văn Xuân

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Trồng cây lấy củ có chất bột Xay xát và sản xuất bột thô Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hoá phục vụ phát triển sản xuất công, nông nghiệp và tiêu dùng Vận tải hàng hoá bằng đường bộ