CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH

Tên tiếng anh: GREEN FIELD JOINT - STOCK COMPANY
Tên viết tắt: GFC
Địa chỉ: 137 Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quang Nam Province - Vietnam
Số điện thoại: +84905152794
Số đăng ký: 3303070224
Ngày thành lập: 05/09/2006
Người đại diện: Nguyễn Văn Khánh

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Sản xuất và kinh doanh hàng nông lâm sản và nông lâm sản chế biến Kinh doanh các loại vật tư, thiết bị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và xây dựng Sản xuất, kinh doanh cồn công nghiệp, cồn thực phẩm, Co2, thứ ăn gia súc, phân vi sinh