CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH

Tên tiếng anh: HA THANH TRADING AND PRODUCT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: HTPI., JSC
Địa chỉ: Số 69/293 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Ha Noi City - Vietnam
Số đăng ký: 0101293899
Ngày thành lập: 01/04/2002
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN HỌC

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

<p>- Kinh doanh bất động sản.</p> <p>- B&aacute;n lẻ xi măng, gạch x&acirc;y, ng&oacute;i, đ&aacute;, c&aacute;t sỏi v&agrave; vật liệu x&acirc;y dựng trong c&aacute;c cửa hang chuy&ecirc;n doanh.</p> <p>- Bu&ocirc;n b&aacute;n vật liệu, thiết bị lắp đặt kh&aacute;c trong x&acirc;y dựng.</p> <p>- Bu&ocirc;n b&aacute;n sắt, th&eacute;p</p> <p>- Xuất nhập khẩu, ủy th&aacute;c xuất nhập khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng c&ocirc;ng ty kinh doanh.</p> <p>- Kinh doanh rượu, bia, nước giải kh&aacute;t</p> <p>- Kinh doanh dịch vụ kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng.</p> <p>- Kinh doanh xăng dầu, gas, v&agrave; c&aacute;c loại chất đốt kh&aacute;c</p> <p>- Vận tải h&agrave;ng h&oacute;a, vận chuyển h&agrave;nh kh&aacute;ch bằng &ocirc; t&ocirc; theo hợp đồng v&agrave; theo tuyến cố định</p>