CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HOÀNG MINH

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HOÀNG MINH

Tên tiếng anh: HOANG MINH MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Đường 32, Lai Xá, xã Kim Chung - Hoài Đức - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +84 (4) 22101489
Số đăng ký: 0103042811
Ngày thành lập: 15/12/2009
Người đại diện: PHÙNG MẠNH TƯỞNG

NGÀNH NGHỀ CHÍNH