CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN TÂY (CPH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỪ CÔNG TY CẤP NƯỚC SƠN TÂY, ĐKKD SỐ 0306000004, CẤP LẦN ĐẦU NGÀY 21/10/1996 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 901/QĐ-UBND NGÀY 23/02/2010 CỦA UBND THÀNH P

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN TÂY (CPH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỪ CÔNG TY CẤP NƯỚC SƠN TÂY, ĐKKD SỐ 0306000004, CẤP LẦN ĐẦU NGÀY 21/10/1996 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 901/QĐ-UBND NGÀY 23/02/2010 CỦA UBND THÀNH P

Địa chỉ: Số 193, phố Lê Lợi, phường Lê Lợi - Sơn Tây - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +84 [4] 33837019/33832462
Số Fax: +84 [4].33832078/33834995
Email: congtycapnuocsontay@yahoo.com.vn
Số đăng ký: 0103045072
Ngày thành lập: 26/03/2010
Mã số thuế: 0500238480
Người đại diện: PHẠM TRƯỜNG GIANG

NGÀNH NGHỀ CHÍNH