CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO ĐÔNG NAM Á (SỐ CŨ 0303000492 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TÂY CẤP NGÀY 14/06/2006)

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO ĐÔNG NAM Á (SỐ CŨ 0303000492 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TÂY CẤP NGÀY 14/06/2006)

Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, xã La Phù - Hoài Đức - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +844 33650108
Số đăng ký: 0103034339
Ngày thành lập: 05/01/2009
Người đại diện: NGÔ VĂN NAM

NGÀNH NGHỀ CHÍNH