CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH NGHỆ TOÀN CẦU "CHUYỂN TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH NGHỆ TOÀN CẦU, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0303000553 DO PHÒNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TÂY CẤP NGÀY 03/10/2006"

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH NGHỆ TOÀN CẦU "CHUYỂN TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH NGHỆ TOÀN CẦU, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0303000553 DO PHÒNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TÂY CẤP NGÀY 03/10/2006"

Tên tiếng anh: GLOBAL POLYTECHNIC CORPORATION
Tên viết tắt: GLO- TECH., CORP
Địa chỉ: Thôn Hạ Hội, xã Tân Lập - Đan Phượng - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +844 33630245
Số đăng ký: 0103028812
Ngày thành lập: 23/03/2009
Người đại diện: TRẦN XUÂN THỦY

NGÀNH NGHỀ CHÍNH