CN VƯỜN UƠM CÂY GIỐNG ĐẠI QUANG

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CN VƯỜN UƠM CÂY GIỐNG ĐẠI QUANG

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đại Quang - Đại Lộc - Quang Nam Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 908008977
Số đăng ký: 3301030051
Ngày thành lập: 12/01/2005
Người đại diện: Mai Đăng Hiệp

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Không thay đổi ngành nghề