CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP DƯỢC HẬU GIANG TẠI HẢI PHÒNG

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP DƯỢC HẬU GIANG TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 71 Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai - Hồng Bàng - Hai Phong City - Vietnam
Số đăng ký: 308864
Ngày thành lập: 03/12/1997
Người đại diện: Lê Minh Hồng

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Giới thiệu và bán các sản phẩm dược do xí nghiệp Liên hợp dược Hậu Giang sản xuất