CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH // "CHUYỂN ĐỔI TỪ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỆT NAM ĐỊNH, CÓ GCN ĐKHĐ SỐ 0114000338 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦ

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH // "CHUYỂN ĐỔI TỪ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỆT NAM ĐỊNH, CÓ GCN ĐKHĐ SỐ 0114000338 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦ

Địa chỉ: Số 26 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +84 (4) 39741030/ 39742175
Số Fax: +84 (4) 39741030
Số đăng ký: 0113021947
Ngày thành lập: 16/11/2009
Mã số thuế: 0600019436-019
Người đại diện: VŨ DUY LUÂN

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

Kinh doanh vật tư, thiết bị nguyên liệu, vật liệu phục vụ ngành dệt, may...