CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 44 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +84 (4) 39760757
Số đăng ký: 0113002757
Ngày thành lập: 05/11/2009
Người đại diện: HỒ THỊ MAI LOAN

NGÀNH NGHỀ CHÍNH