CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TẠI HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH LÊ CHÂ

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TẠI HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH LÊ CHÂ

Địa chỉ: Số 266, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - Hai Phong City - Vietnam
Số đăng ký: 0213010132
Ngày thành lập: 22/06/2004
Người đại diện: Phạm Văn Cương

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 - Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác theo quy định của Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội./.