CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP TP.HP

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP TP.HP

Địa chỉ: Số 279, Phường Lạch Chay - Ngô Quyền - Hai Phong City - Vietnam
Số đăng ký: 304101
Ngày thành lập: 01/01/2001

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 - Ngành tín dung.