CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 41 Nguyễn Du - Nam Định - Nam Dinh Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 350 3849346
Số đăng ký: 0716000033
Ngày thành lập: 03/08/2006
Người đại diện: Vũ Thị Mỳ

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam