CHI NHÁNH DNTN VĨNH THÀNH

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH DNTN VĨNH THÀNH

Địa chỉ: xã Vĩnh Thành - Châu Thành - An Giang Province - Vietnam
Số điện thoại: ++84 913128901
Số đăng ký: 5201000129.01
Ngày thành lập: 14/09/2001
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ CƠ

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Xay xát và kinh doanh lương thực