CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC HÀ NỘI - XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 6

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC HÀ NỘI - XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 6

Địa chỉ: Tổ 20, phường Láng Thượng - Đống Đa - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +84 (4) 62595004
Số Fax: +84 (4) 62595004
Email: xntn6@thoatnuochanoi.vn
Số đăng ký: 0114003317
Ngày thành lập: 22/12/2009
Mã số thuế: 0100105704-001
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KHANH

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

quản lý duy trì vận hành bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị...