CHI NHÁNH CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG - XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ CƠ KHÍ TAM KỲ

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG - XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ CƠ KHÍ TAM KỲ

Địa chỉ: 137 Huỳnh thúc Kháng, Phường An Xuân - Tam Kỳ - Quang Nam Province - Vietnam
Số điện thoại: +844 510 3824367
Số đăng ký: 3301030138
Ngày thành lập: 10/07/2007
Người đại diện: Phan Thanh Mai

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 San lấp mặt bằng, xây dwungj và kinh doanh cơ sở hạ tầng, nhà ở, nhà đất. Sản xuấ và mua bán các mặt hàng cơ khí, thiết bị công nông nghiệp, vật liệu xây dựng. Sửa chữa ô tô, máy kéo, gia công cơ khí. Dịch vụ nhà hnagf, khách sạn. Vận tỉa hàng hóa bằ