CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG TẠI VĨNH PHÚC

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG TẠI VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số nhà 753 - Đường Mê Linh - Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Yên - Vinh Phuc Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 (211) 3721052
Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
Website: www. dhgpharma.com.vn
Số đăng ký: 1800156801-054
Ngày thành lập: 21/06/2010
Người đại diện: HỒ LAM SƠN

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Mua bán dược phẩm Mua bán các mặt hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm