CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG TẠI AN GIANG

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG TẠI AN GIANG

Địa chỉ: Số 89A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình - Long Xuyên - An Giang Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 (76) 4956344
Số đăng ký: 5213000648
Ngày thành lập: 28/06/2006
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HƯNG

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Bảo hiểm phi nhân thọ