BƯU ĐIỆN THỊ XÃ PHÚC YÊN

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

BƯU ĐIỆN THỊ XÃ PHÚC YÊN

Địa chỉ: Khu 5, Xã Tiền Châu - Phúc Yên - Vinh Phuc Province - Vietnam
Số đăng ký: 1916000216
Ngày thành lập: 28/03/2008
Người đại diện: Lê Thị Mai Hương

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tư vấn, nghiên cứu, đào tao, dạy nghề và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính Kinh doanh các dịch vụ trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật Kinh doanh các dịch vụ logistics Kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm, tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật Kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá theo quy định của Pháp luật Mua bán, sửa chữa xe và vật tư, thiết bị xe, máy Mua bán, đại lý mua bán, các loại hàng hoá và dịch vụ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật Xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng và các loại hàng hoá dịch vụ khác Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải theo quy định của Pháp luật In, sao bản ghi các loại; Xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm Sản xuất giấy và các sản phẩm về giấy theo quy định của Pháp luật Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch, quảng cáo Tư vấn, nghiên cứu thị trường; xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữu liệu theo quy định của pháp luật Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Thiết kế, xây dựng công trình, hạng mục công trình trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông Kinh doanh ngành nghề khác trong phạm vi được tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát nhanh trong và ngoài nước Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được nhà nước cho phép Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông để cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin