BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI BIỂN ĐÔNG VÀ HẢI ĐẢO

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI BIỂN ĐÔNG VÀ HẢI ĐẢO

Địa chỉ: Số 22B, Đường Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ - Ngô Quyền - Hai Phong City - Vietnam
Số đăng ký: 310878
Ngày thành lập: 01/01/2001

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

Null