()2901064732-001CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TÍNH HT- CƠ SỞ ĐÀO TẠO TIN HỌC NGOẠI NGỮ INCOMTECH

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

()2901064732-001CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TÍNH HT- CƠ SỞ ĐÀO TẠO TIN HỌC NGOẠI NGỮ INCOMTECH

Địa chỉ: Số 4B, đường Bạch Liêu, khối 6, phường Bến Thủy - Vinh - Nghe An Province - Vietnam
Số đăng ký: 2714000027
Ngày thành lập: 19/05/2009
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Đào tạo tin học ngoại ngữ