(2900607873)DOANH NGHIỆP TN DUNG PHƯỢNG

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

(2900607873)DOANH NGHIỆP TN DUNG PHƯỢNG

Địa chỉ: Nhà ông Dung, xóm 4, xã Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghe An Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 38 3877244
Số đăng ký: 2701000577
Ngày thành lập: 02/02/2004
Người đại diện: Bùi Xuân Dung

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Mua bán, đại lý xăng dầu; Vận tải hàng hoá đường bộ; Sản xuất, mua bán gạch ngói.  Xây dựng các công trình : dân dụng, giao thông, thuỷ lợi Khai thác, mua bán cát sỏi