( 2900509957)DOANH NGHIỆP TN TÂN QUẾ

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

( 2900509957)DOANH NGHIỆP TN TÂN QUẾ

Địa chỉ: Số 41 - Nghe An Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 38 3840640
Số đăng ký: 2701001513
Ngày thành lập: 29/01/2007
Người đại diện: Nguyễn Đức Tân

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Sản xuất, thi công, lắp đặt thạch cao, gỗ dán, gỗ công nghiệp; Mua bán hàng trang trí nội, ngoại thất, vật liệu xây dựng; Kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ.