(2900434772) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỲNH SƠN

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

(2900434772) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỲNH SƠN

Địa chỉ: Nhà ông Tình, xóm 12, xã Quỳnh Giang - Quỳnh Lưu - Nghe An Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 38 3721163
Số đăng ký: 2701000105
Ngày thành lập: 27/11/2000
Người đại diện: Nguyễn Lâm Tình

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Khai thác đá xây dựng(đá hộc, đá dăm,...). Vận tải hàng hoá đường bộ. Kinh doanh vật liệu xây dựng