(2900431235)DOANH NGHIỆP TN LÂM VŨ

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

(2900431235)DOANH NGHIỆP TN LÂM VŨ

Địa chỉ: Nhà ông Việt, thôn Mường Hin, xã Tiền Phong - Quế Phong - Nghe An Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 38 3885 952
Số đăng ký: 2701001504
Ngày thành lập: 25/01/2007
Người đại diện: Nguyễn Quốc Việt

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Mua bán xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt hoá lỏng. Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng đường bộ