(0102574846-001)CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÀ AN TẠI NGHỆ AN

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

(0102574846-001)CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÀ AN TẠI NGHỆ AN

Địa chỉ: Khối 10, thị trấn Quỳ Hợp - Quỳ Hợp - Nghe An Province - Vietnam
Số đăng ký: 2713000264
Ngày thành lập: 15/12/2008
Người đại diện: Trần Văn Nam

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Khai thác, mua bán, chế biến khoáng sản (trừ nhữưng loại nhà nước cấm)